Курс Предстоящ курс Linux Професионално администриране

Професионално администриране на Linux

Курс Професионално администриране на Linux

Kурсът „Професионално администриране на Linux“ e естествено продължение на курса Въведение в Linux и има за цел задълбоченото изучаване и придобиване на практически умения в професионалното администриране на сървъри работещи под управлението на операционната система Linux.

За курса

Обучението е изцяло с практическа насоченост и обваща спецификите на основните дистрибуции на Linux. Във всяка една от темите на курса специално внимание се отделя на въпросите свързани със сигурността на системата.

В процеса на обучение се използват дистрибуциите Debian GNU/Linux като основна и Ubuntu Server и CentOS   като допълнителни. За изпънението на практическите задачи, писането на скриптове и команди и др. се използва само конзола.

За кого ще бъде полезен този курс?

Курсът е подходящ за всички, които са запознати с основите на Linux и жeлаят да задълбочат своите знания в областта на администрирането на операционната система.

Модулът е включен в пакета Linux EXPERT.

Теми

  • специални права и атрибути на файлове и директории
  • създаване на групи и потребители
  • изпълнение на команди и програми от името на администратора
  • инициализация на системата – System V, BSD и Upstart модели
  • управление на услугите
  • настройка на периодично изпълнявани задачи
  • управление на системните дневници
  • администриране на дискове, дялове и файлови системи
  • мениджъри за зареждане на систената GRUB и LILO
  • базова настройка на мрежови интерфейс

Интересувате се от курса?

Изпратете ни запитване. Ще Ви дадем информация с предстоящи дати и актуални промоции.

Ще използваме тази информация само за да се свържем с вас за обучението и възможностите да се включите. Искате да оттеглите съгласието си? Да получите информация за данните си?