Курс Мрежова комуникация и сигурност на Linux сървъри

Мрежова комуникация, услуги и сигурност на Linux сървъри

Курс Мрежова комуникация, услуги и сигурност на Linux сървъри

Kурсът “Мрежова комуникация, услуги и сигурност на Linux сървъри” обхваща настройките на мрежови карти, инструментите за тест, диагностика и настройка на мрежовата комуникация, филтриране на трафика с IPtables и администрирането на основните мрежови услуги- DNS, DHCP и SSH.

За курса

Обучението е с практическа насоченост и е ориентирано към курсисти  със знания и умения за работа с Linux на ниво описано тук.

Особено внимание в курса е отделено на въпросите свързани със сигурността на компютърните мрежи и настройката на основните за всяка компютърна мрежа услуги.

В процеса на обучение се използва дистрибуцията Debian GNU/Linux. За изпънението на практическите задачи, писането на скриптове и команди и др. се използва само конзола.

За кого ще бъде полезен този курс?

Курсът е подходящ за всички, които са запознати с основите на Linux и жeлаят да задълбочат своите знания в областта на администрирането на операционната система.

Модулът е включен в пакета Linux EXPERT.

Теми

  • организация и съдържание на конфигурационните файлове с настройки на мрежата
  • команди за настройка, тест и диагностика на мрежови интерфейси
  • обединение (bond) и свързване (bridge) на мрежови интерфейси
  • модели за управление и филтриране на мрежови трафик с IPtables
  • динамично конфигуриране на работни станции с DHCP
  • режими на работа и настройка на сървър за преобразуване на имена DNS
  • настройка на отдалечен достъп до сървъри и мрежи с SSH

Интересувате се от курса?

Изпратете ни запитване. Ще Ви дадем информация с предстоящи дати и актуални промоции.

Ще използваме тази информация само за да се свържем с вас за обучението и възможностите да се включите. Искате да оттеглите съгласието си? Да получите информация за данните си?