Курсове за Linux администратори
 

Стани Linux ЕКСПЕРТ

Администриране. Сървъри. Мрежи. Сигурност

КУРСОВЕ

Десетки примери, добри практики, множество самостоятелни задачи и проекти

Неограничен достъп до видео материали и уроци, посветени на Linux

Коментари, съвети, препоръки, задачи от ментори с много опит и страст в областта на  администрирането Linux


Компютърни мрежи – организация, изграждане и настройка
Предлаганият курс Компютърни мрежи – организация, изграждане и настройка  има за цел да получите знания и практически умения в изграждането[...]
Въведение в Linux за администратори
Курсът  Въведение в Linux за администратори има за цел да получите знания и практически умения за работа с операционната система Linux от[...]
Професионално администриране на Linux
Kурсът "Професионално администриране на Linux" e естествено продължение на курса Въведение в Linux и има за цел задълбоченото изучаване и[...]
Мрежова комуникация, услуги и сигурност на Linux сървъри
Kурсът “Мрежова комуникация, услуги и сигурност на Linux сървъри” обхваща настройките на мрежови карти, инструментите за тест, диагностика и настройка[...]
Корпоративни Linux сървъри – изграждане и администриране
В курса Корпоративни Linux сървъри - изграждане и администриране" се изучава инсталирането, настройката и администрирането на  услуги използвани в голяма[...]
Linux EXPERT
Linux EXPERT е Специализиран ПАКЕТ с ОТСТЪПКА, включващ три  курса посветени на  администрирането и конфигурирането на операционната система Linux, на [...]
ISO 9001:2015

В Devise Expert работи внедрена система за управление на качеството на обученията, изготвена в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015, сертифицирана от aкредитиран сертификационен орган.


Дикран Хачикян

Devise Expert

Лектор

С изключителни знаният и богат опит в сферата на информационните технологии, Дикран Хачикян е водещ преподавател в областите Програмиране, Бази данни и Линукс.